1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Projectmentor

 

Ieder project dat mede gefinancierd wordt door de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid krijgt een projectmentor toegewezen. De projectmentor is één van de leden van het coördinatieteam, soms vervullen ook twee leden samen het projectmentorschap.

 

De projectmentor is gedurende de hele looptijd van het project beschikbaar.

Van het idee tot het uitwerken van een voorstel, en van de uitvoering tot de rapportage en communicatie achteraf. De projectmentor kan je ondersteunen bij het denkwerk, het zoeken van partners, je de weg wijzen naar kennisinstellingen, en helpen bij het beschikbaar maken van de benodigde materialen.

Hij of zij put hierbij uit de ervaring opgedaan in andere projecten. De projectmentor is dus vooral een wegwijzer, iemand die je de goede kant op helpt. De projectmentor is niet de wetenschappelijke begeleider van het project, hiervoor ga je samenwerking met een kennispartner aan. De projectmentor is ook aanspreekpunt voor vragen omtrent de Academische Werkplaats en zal andersom soms ook vragen om een update over de voortgang van het project. Ook houdt de projectmentor tijdens het verloop van het project in de gaten of bijsturing nodig is om aan de doelstellingen en voorwaarden van de Academische Werkplaats te (blijven) voldoen.

Hiertoe neemt de projectmentor namens de Academische Werkplaats zitting in de begeleidingscommissie van het project.

 
Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.