1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Doelstelling

 

De Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid is één van de  Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen een universiteit en een GGD, opgericht met subsidie van ZonMW in opdracht van het ministerie van VWS. De Academische Werkplaats bundelt kennis uit praktijk, wetenschap en beleid en wil zo een brug slaan tussen deze gebieden.

 

Het doel van de Academische Werkplaats is dat enerzijds academische expertise en nieuwe wetenschappelijke inzichten vertaald en getoetst worden aan de praktijksituatie en anderzijds dat onderzoek zich richt op vragen die in de GGD-praktijk leven en onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van het praktijkveld. Uiteindelijk moet dit leiden tot een verbetering van het 'evidence based' handelen van GGD'en wat tot uiting komt in toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten.

 

Het eerste doel van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid is het uitvoeren van probleemgericht onderzoek met een aantal GGD'en en universiteiten. Het tweede doel is het creëren van een structureel coördinatiepunt om de regionale samenwerking tussen GGD'en en universiteiten te verankeren. Deze samenwerking kan zich verder uitbreiden naar andere wetenschappelijke organisaties. Het derde doel is het ontwikkelen van een programma van kennistransfer met seminars, workshops, rapporten, nieuwsbrieven, cursussen en uitwisselen van kennis in de vorm van detachering van personeel bij de verschillende deelnemende partijen.

 

foto_berenkuil_1009_1009


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.