1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Aletta Zijlstra

 

foto Aletta Zijlstra

Ir. Aletta Zijlstra (1971) studeerde Milieuhygiëne aan de Landbouw Universiteit Wageningen, specialisatie Milieu, Arbeid en Gezondheid.
Na haar afstuderen is zij een aantal jaren werkzaam geweest in het buitenland waarin intensief werd samengewerkt met de verschillende (overheids-) organisaties en universiteiten.
Van 1999 tot 2005 werkte Aletta als epidemioloog. Eerst in de wetenschappelijke sector bij TNO op het gebied van voortplanting en perinatologie, vervolgens bij de GGD Flevoland. Bij de laatste was zij onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementering van een geografisch gezondheidsinformatiesysteem op internet en het koppelen en analyseren van registraties in de jeugdgezondheidszorg.
Medio 2006 trad Aletta in dienst bij het team Milieu en Gezondheid van de GGD IJsselland en GGD Twente en is zij weer terug bij haar
eerste interesse en vakgebied: “(beleids)adviseur Milieu en Gezondheid”, een discipline met spilfunctie tussen de burgers,
de wetenschap en informatiecentra. 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.