1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Daisy Boers

 

Daisy Boers heeft Milieugezondheidskunde en Epidemiologie gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht.

 

Al snel na haar afstuderen is zij verder gegaan in het onderzoek, eerst bij de Universiteit Maastricht binnen het EUROPIT- project, een Europese multicenter study waarin de effecten van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in verschillende landen binnen Europa werd onderzocht. En vervolgens als AIO bij het IRAS (Universiteit Utrecht), waar zij onderzoek heeft gedaan naar de effecten van blootstelling aan dioxinen, furanen en PCB’s wat geresulteerd heeft in een proefschrift en PhD-titel.

 

Daarna heeft zij als milieugezondheidskundige en onderzoeker bij verschillende GGD’en gewerkt. Zo heeft zij bij Bureau GMV gewerkt aan een AW-MMK project over geurhinder onder omwonenden van veehouderijen in Noord-Brabant. Sinds begin 2017 is zij werkzaam bij de GGD Rotterdam-Rijnmond als adviseur medische milieukunde en krijgt hier de kans om naast reguliere werkzaamheden ook kleinere onderzoeksprojecten op te zetten en uit te voeren.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.