1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Jennie Odink

 

foto-jennie-odinkJennie Odink (1982) studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en studeerde in 2005 af op het hoofdvak Toxicologie met als bijvak Arbeid, Milieu & Gezondheid. Daarnaast voltooide ze in 2011 haar masteropleiding Bestuurskunde.

In 2006 trad ze in dienst bij de GGD Rotterdam-Rijnmond als medisch milieukundig adviseur. Haar adviesrol heeft vooral betrekking op het gezond inrichten van de leefomgeving, bijvoorbeeld bij ruimtelijke plannen. In aanvulling op deze werkzaamheden, zal Jennie vanaf 2011 ongeveer tweeënhalve dag per week als onderzoeker werken aan het ROAM onderzoek (Rotterdam- Amsterdam: Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op gebied van Milieu en gezondheid) binnen de Academische Werkplaats Medische Milieukunde. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD’en Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (afdeling Maatschappelijke GezondheidsZorg van het Erasmus Medisch Centrum), Universiteit Utrecht (IRAS), DCMR Milieudienst Rijnmond, RIVM (MGO) en NIVEL. Het onderzoek heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de relatie tussen (interventies in) de leefomgeving en gezondheid. Het gaat specifiek om de onderwerpen luchtverontreiniging, geluid en de beschikbaarheid van groene ruimte nabij de woning. Het onderzoek is verdeeld in drie substudies. Jennie zal zich vooral richten op het onderdeel over de effecten van geluidmaatregelen in de woonomgeving op de door omwonenden ervaren leefomgevingskwaliteit, zelfgerapporteerde gezondheid en welzijn.
.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.