1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Karlien van den Hout

 

Foto Karlien van den Hout_GGD Bureau GMV BrabantKarlien van den Hout (1979) heeft Milieugezondheidskunde aan de Universiteit Maastricht gestudeerd. Tussen haar bachelor en master van haar studie heeft ze in opdracht van het Ministerie van VWS onderzoek gedaan naar hoe andere Europese landen hun milieugezondheidsbeleid hebben verankerd.

 

In 2004 is ze afgestudeerd na haar scriptie te hebben geschreven aan het ICIS (International Centre for Integrated assessment and Sustainable development) waarin ze heeft gekeken hoe de Nederlandse gezondheidstoestand zich in de toekomst verwacht te ontwikkelen op basis van trends in het verleden.

Na een jaar reizen in Australië en Azië is ze bij de GGD Brabant-Zuidoost gaan werken als milieugezondheidskundige. Al snel kwam ze in het Team Gezondheid, Milieu & Veiligheid terecht, een samenwerkingsverband voor de hele regio Brabant, waar ze nog steeds werkt.

 

Daar handelt ze zowel front- als backoffice casuïstiek af op het gebied van omgeving en gezondheid. Tevens heeft ze zich gespecialiseerd in luchtkwaliteit, mestverwerking en zwemwater. Zo is betrokken geweest in de Brabantse Mestdialoog waarin de toekomst van het Brabantse Platteland en het daaruit voortkomende provinciale Intensieve veehouderij beleid werd voorbereid. Ook is ze medeauteur van het kennisbericht Mestverwerking (2017)  en de Richtlijn Luchtkwaliteit en gezondheid (2018). Ook heeft ze meegedacht aan de Brabantse  Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties (2018).

 

Voor de Academische Werkplaats gaat ze kwalitatief onderzoek doen naar de risicoperceptie van mestbewerkingsinstallaties bij omwonenden, in samenwerking met het RIVM.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.