1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Manon Vaal

 

Manon Vaal studeerde Biologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Van 1990 tot 1998 werkte ze bij het Laboratorium voor Ecotoxicologie van het RIVM op het gebied van de aquatische ecotoxicologie.
Daarna was ze werkzaam bij de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht. Daar coördineerde ze vele studentenprojecten in opdracht van maatschappelijke groeperingen op het gebied van natuur, dierenwelzijn en milieu en gezondheid.

Vanaf 2008 werkt ze bij de GGD op het gebied van Milieu en Gezondheid, sinds 2009 bij de GGD Gelderland-Midden. Als milieugezondheidskundige adviseert zij gemeenten, handelt vragen of klachten af van individuele bewoners.
Een van de projecten waar ze aan meewerkt is het onderzoek voor de Academische Werkplaats naar de bijdrage van binnenscheepvaart en dieseltreinen
aan de lokale concentraties ultrafijnstof en roet.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.