1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Renske Nijdam

 Foto Renske Nijdam

Renske Nijdam studeerde van 1990 tot en met 1994 Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en studeerde af in Milieugezondheidskunde. Renske is begonnen met werken bij de afdeling medische milieukunde van de GGD Groningen. Later werkte ze als projectmedewerker bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM. Daar werkte zij aan het project productnotificatie en beantwoordde vragen over symptomen en behandeling van patiënten met acute vergiftigingsverschijnselen.
In 2000 trad zij in dienst bij de GGD West-Brabant als milieugezondheidskundige. Inmiddels zijn de afdelingen medische milieukunde van de GGD’en in Brabant samengevoegd tot het Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD'en Brabant / Zeeland (Bureau GMV). Daar werkt Renske nu als senior (beleids-)adviseur milieu en gezondheid met focus (intensieve) veehouderij. Daarnaast is zij inhoudelijk manager bij Bureau GMV, verantwoordelijk voor o.a. de kwaliteit van advisering van medewerkers, onderhouden van netwerken en entameren van onderzoek. Renske is voorzitter van de landelijke GGD werkgroep intensieve veehouderij en gezondheid.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.