1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Rinske Keuken

Foto Rinske KeukenRinske Keuken (1970) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2000 is zij werkzaam bij het taakveld medische milieukunde van GGD Kennemerland. In 2004 voltooide ze de opleiding tot arts Maatschappij en gezondheid in het profiel medische milieukunde. Sinds 2007 is ze ook werkzaam als gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen in de GAGS pool Noord Holland, Flevoland en Utrecht. Ze houdt zich bij de GGD bezig met vrijwel alle onderwerpen binnen de medische milieukunde en met GAGS taken. Van oudsher waren er veel bodemverontreinigingen in de regio. Momenteel heeft vooral de luchtkwaliteit in de IJmond de aandacht.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.