1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Wim Niessen

 

 

Foto Wim NiessenWim slaagde in 1978 voor zijn artsexamen aan de KU Nijmegen Na de huisartsenopleiding werkte hij drie jaar als huisarts in Nijmegen en, deels overlappend, 5 jaar als docent gezondheidskunde aan de Katholieke Hogere School voor Verpleegkunde in Nijmegen en 5 jaar als verslavingsarts bij het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs in Breda. Sedert 1991 werkt hij als sociaal-geneeskundige, als Arts Maatschappij en Gezondheid, bij de GGD Groningen, waar hij alle AGZ-taken uitvoert of in elk geval heeft uitgevoerd. In 2002 werd hij geregistreerd als epidemioloog A. Hij heeft diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd, onder andere een interventiestudie naar het reduceren van het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, een epidemiologische evaluatie van het kinkhoestbeleid, een studie naar de verspreiding van MRSA, en twee studies met hepatitis B als onderwerp. Momenteel is hij betrokken bij een studie naar Bijzondere Resistente Micro Organismen in de thuissituatie. Naast taken op het gebied van de infectieziektebestrijding en de SOA-bestrijding maakt hij onderdeel uit van het team Medische Milieukunde van de GGD Groningen. Naast andere taken is daar zijn specifieke aandachtsgebieden laagfrequent geluid en de gehoorschade door muziek bij jongeren. Bij de Academische Werkplaats verrichtte hij een evaluatie-onderzoek van de convenant tussen de Hoorstichting en de uitgaanssector. Momenteel coördineert hij een project naar inpassing van de Oorcheck, een online gehoortest, in het werk van de GGD Jeugdgezondheidszorg.
 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.