1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

TRAPAM

Verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en gezondheid in Noord-Holland, Flevoland en het Rijnmond gebied

 

Marieke Dijkema ontwikkelde bij de GGD in Amsterdam een model waarmee luchtverontreiniging door verkeer op adresniveau kan worden vastgesteld. Dit deed ze in het rijksprogramma Academische Werkplaatsen in de Publieke Gezondheid. Met het nieuwe luchtkwaliteitmodel onderzocht ze de gevolgen voor de gezondheid en de effectiviteit van verschillende maatregelen.

 

Luchtkwaliteit
Voor het maken van het model heeft Marieke Dijkema bij alle overheden in het onderzoeksgebied (Noord-Holland, Flevoland en Rijnmond) verkeersgegevens verzameld. Daarnaast heeft zij via het RIVM en de gemeente Amsterdam allerlei andere omgevingsinformatie verkregen. Door al deze informatie aan digitale kaarten te koppelen, en dit te combineren met luchtmetingen die speciaal voor dit project zijn uitgevoerd, heeft Marieke een model ontwikkeld om verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op adresniveau te schatten. Het resultaat hiervan is onderstaande kaart, waarmee voor ieder willekeurig adres de blootstelling kan worden geschat. Met het wettelijk verplichte luchtkwaliteitmodel (de Saneringstool) is dit niet mogelijk. Dat model kan daarom niet gebruikt worden voor gezondheidsonderzoek.

 

no2_custom_425
Kaart: model verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op adresniveau
Gezondheid

 

Uit analyse van ziekenhuisregistraties in West Nederland blijkt dat de kans om acuut in het ziekenhuis te worden opgenomen met astma groter is wanneer de luchtkwaliteit, zoals berekend met bovenstaand model, slechter is. Het beeld voor hart- en vaatziekten en overige luchtwegaandoeningen was minder eenduidig. De kans op diabetes type II ("ouderdomsdiabetes") onder personen die meededen aan een screeningsonderzoek van de Vrije Universiteit in de regio West-Friesland, is licht verhoogd bij mensen die wonen op een adres met een slechte luchtkwaliteit. Omdat het onderzoek naar diabetes in een klein gebied met relatief kleine verschillen in luchtkwaliteit is uitgevoerd, moet het elders worden herhaald om meer uitsluitsel te bieden. In beide onderzoeken is zoveel mogelijk gecorrigeerd voor andere risicofactoren, zoals leefstijl en sociaal-economische status.

 

Maatregelen
Luchtverontreiniging van het verkeer dringt binnen in gebouwen waardoor onder andere kinderen die naar school gaan vlakbij een snelweg vaker luchtwegklachten hebben. In een school dichtbij de snelweg A10 is van drie verschillende filtersystemen onderzocht of deze kunnen zorgen voor gezondere binnenlucht. Twee systemen hielden de luchtvervuiling nauwelijks buiten het lokaal, één systeem was in staat de fijn stof concentratie met circa 30% verminderen, maar had weinig invloed op roetdeeltjes en gasvormige verontreiniging. Filters zijn daarom niet dé oplossing, maar kunnen in sommige gevallen enige verbetering bieden. Deze kennis wordt toegepast op Amsterdamse scholen die worden uitgerust met een nieuw ventilatiesysteem.

 

Op het westelijk deel van de Ring A10 in Amsterdam is de maximum snelheid in 2005 verlaagd tot 80km/uur om daarmee de uitstoot van het verkeer te beperken. Uit luchtmetingen langs deze snelweg bleek dat de hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht inderdaad lager was na het invoeren van de snelheidsbeperking. Dit effect was het duidelijkst aanwezig op de ongezonde roetdeeltjes. De nieuwsbrief van het EU departement voor milieu heeft ruim aandacht aan dit onderzoek besteed. De gemeente Amsterdam heeft mede op basis van dit onderzoek aan de Minister gevraagd een snelheidsbeperking voor de gehele Ring in te voeren. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft echter gekozen voor een nieuw proefproject met flexibele maximumsnelheden, de permanente snelheidsbeperking op de A10 West is daarbij in stand gebleven.

 

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in de advisering naar overheden en andere betrokken organisaties. Daarnaast zijn de resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen en in een proefschrift.

 

Publicaties (Engels):


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.