1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

TRAVEL

 

TRAVEL: Blootstelling van verkeersdeelnemers en gerelateerde gezondheidseffecten

 

In het kader van de 'Academische Werkplaatsen in de Publieke Gezondheid' is bij de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden een onderzoek uitgevoerd naar blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens verkeersdeelname. Dit onderzoek is uitgevoerd door Moniek Zuurbier in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van Universiteit Utrecht.

 

Achtergrond en doel van het onderzoek
Tijdens deelname aan het verkeer zijn mensen blootgesteld aan luchtverontreiniging. Tijdens de spits zijn er veel mensen blootgesteld, en zijn de niveaus van luchtverontreinigende stoffen dermate hoog, dat dit nadelige effecten kan hebben op de gezondheid. Het doel van het TRAVEL onderzoek was om te onderzoeken hoe hoog de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen is tijdens verkeersdeelname per auto, bus en fiets. Daarnaast was het doel om te onderzoeken welke acute gezondheidseffecten er ontstaan na blootstelling aan luchtverontreiniging in het verkeer.

 

Blootstelling aan luchtverontreiniging in het verkeer
Tussen juni 2007 en juni 2008 zijn alle gegevens voor het project verzameld. Op de meetdagen reden vrijwilligers gedurende twee uur in het verkeer door Arnhem en Oosterbeek. Tijdens deze ritjes is de blootstelling aan fijn stof (PM10 en PM2.5), ultrafijn stof en roet gemeten. De vrijwilligers reden per dieselauto, benzineauto, dieselbus, trolleybus of per fiets op een drukke of minder drukke weg.

De blootstelling aan luchtverontreiniging in trolleybussen was aanzienlijk lager dan in dieselbussen. De blootstelling op de drukke fietsroute was hoger dan op de fietsroute met minder verkeer. Blootstelling aan ultrafijne deeltjes was het hoogst in de dieselbus en op de drukke fietsroute, en het laagst in de trolleybus. Blootstelling aan fijn stof (PM10 en PM2.5) en roet was het laagst op beide fietsroutes. Omdat fietsers meer lucht inademen, waren de ingeademde hoeveelheden luchtverontreiniging voor fietsers echter hoger dan voor automobilisten en buspassagiers. Deze hoeveelheden waren het laagst voor de passagiers van de trolleybus.

 

Gezondheidseffecten van blootstelling aan luchtverontreiniging in het verkeer
Luchtverontreiniging kan gezondheidseffecten veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Mogelijk zorgt ook een korte blootstelling van enkele uren al voor gezondheidseffecten. Om dit te onderzoeken hebben we bij de vrijwilligers die meededen aan het onderzoek verschillende gezondheidsmetingen gedaan. We hebben de longfunctie gemeten, we hebben ontstekingsreacties in de longen gemeten, en we hebben bloed afgenomen waarin we onder andere hebben gekeken naar veranderingen in de bloedstolling. We hebben deze metingen voor en na de twee uur durende verkeersrit gedaan, zodat we konden kijken naar veranderingen in de gezondheid van de vrijwilligers. De blootstelling aan met name ultrafijn stof en roet veroorzaakte acute effecten op de longfunctie. We hebben geen effecten waargenomen op veranderingen in bloedwaarden.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in de advisering naar overheden en andere betrokken organisaties over bijvoorbeeld de ligging van fietspaden en het stimuleren van schoon openbaar vervoer. Daarnaast zijn de resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen en in een proefschrift.

 

Publicaties (Engels):

 


Publicaties (Nederlands):


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.