1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Roetindicator

 

'Bestuurlijke bruikbaarheid roetindicator'

 

De maatschappij en de politiek vragen om meer rekening te houden met gezondheid in het luchtkwaliteitsbeleid. Een roetindicator kan hierbij een belangrijke rol spelen. Roet - gebaseerd op de concentratie van elementair koolstof (EC) - wordt namelijk gezien als de meest schadelijke fractie uit het mengsel van verkeersemissies en als de meest gevoelige indicator voor gezondheidseffecten van luchtverontreiniging door verkeer. Nu dit bekend is en roet zélf gemodelleerd kan worden kunnen plekken met veel potentiële gezondheidschade in kaart worden gebracht.

 

Voor het kortlopende AW-MMK project 'Roetindicator: wat is de bestuurlijke bruikbaarheid?' worden dergelijke plekken in kaart gebracht voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. Met dit materiaal inclusief informatie over gezondheidsrisico's worden een aantal lokale, regionale en provinciale bestuurders en een aantal beleidsmakers geïnterviewd om de toepasbaarheid van de indicator in de bestuurspraktijk van beide provincies te toetsen.

 

De hypothese van het project is dat de nieuwe roetindicator bestuurders helpt bij het maken van keuzes voor maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en/of het beoordelen van ruimtelijke plannen. Het project richt zich op de bruikbaarheid van een roetindicator voor bestuurders en beleidsmedewerkers en de invloed van de indicator op de gestelde ambities in lokaal luchtkwaliteitsbeleid. Op basis van de uitkomsten van de interviews wordt een advies geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), GGD'en en milieudiensten om dit proces op een effectieve manier in gang te zetten en te houden. Het project sluit perfect aan bij het voornemen van staatsecretaris Atsma van I&M "om de toepassing van een roetindicator als ondersteuning van het lokale luchtkwaliteitsbeleid mogelijk te maken" (brief aan de Tweede Kamer van 14 november 2011). Dit project geeft inzicht in de manier waarop de roetindicator op zo'n manier toegepast kan worden dat het lokale bestuurders en beleidsmakers daadwerkelijk ondersteuning biedt.

 

Het project werd uitgevoerd door de vijf GGD'en in Zuid-Holland, in samenwerking met DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland, Erasmus Universiteit Rotterdam en Bestuursdienst Rotterdam.

 

Zie ook het onderzoeksrapport, de factsheet en de presentatie.

 

Contactpersoon: Ingrid Walda, GGD Rotterdam-Rijnmond


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.