1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Verspreidingsmodel geur veehouderijen

 

Doelstelling: Aanpassing cq. uitbreiding van het standaard verspreidingsmodel voor het berekenen van geur en fijn stof concentraties in de omgeving door emissies van veehouderijen.

 

In de gemeente Sint Michielsgestel is een beperkt aantal veehouderijen verantwoordelijk voor een groot aantal klachten over geurhinder. Ondanks dat de bedrijven aan de normen voor geurhinder voldoen blijven de klachten aanhouden. Voor de vergunningverlening van veehouderijen is het verplicht berekeningen uit te voeren met het rekenmodel V-STACKS vergunning.
In het rapport “Alternatieve Stacks geurberekeningen voor twee praktijkcases in de gemeente Sint-Michielsgestel” wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag of door middel van meer gedetailleerde STACKS berekeningen, voor verschillende scenario’s en met verschillende instellingen, een betere match gevonden kan worden tussen gemodelleerde geurbelasting en het klachtenpatroon dan het geval is met de uitkomsten van V-STACKS vergunning.
In dit onderzoek werkten een aantal gemeenten, GGD-Bureau GMV, Wageningen Universiteit en DNV-KEMA samen. Het onderzoek is in juni van dit jaar afgerond en laat zien dat er meer aandacht nodig is voor een betere aansluiting van de modelmatige manier van berekenen op de geurhinder beleving van veehouderijen door omwonenden. Helaas zijn we door de hoeveelheid werk en de beperkte tijd niet meer toegekomen aan onderzoek naar de modellering van fijn stof.
De resultaten van het onderzoek zijn onder de aandacht gebracht van Infomil, RIVM, VNG, Omgevingsdienst Brabant Noord en de lokale ZLTO afdeling van de gemeente Sint-Michielsgestel.
 

Zie ook het onderzoeksrapport, de factsheet en de presentatie.

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.