1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Convenant geluidsbeleid muzieklocaties

 

Gehoorschade door te luide muziek onder jongeren is een groot en groeiend probleem. De Hoorstichting heeft een convenant afgesloten met de Vereniging Nederlands Poppodia en Festivals en de Vereniging van Evenementen Makelaars. In deze convenant zijn afspraken gemaakt over onder andere een vrijwillige beperking van de maximale geluidniveaus, het geven van voorlichting over gehoorschade en het aanbieden van gehoorbescherming. Het naleven in Noord-Nederland is geëvalueerd. 

Overal wordt gehoorbescherming aangeboden. De voorlichting aan het publiek kan beduidend beter. De diverse organisatoren geven aan goed uit de voeten te kunnen met het maximumgeluidniveau van de convenant, gemiddeld per kwartier niet hoger dan 103 dB(A). Deze grens werd bij metingen in drie van de negen locaties gedurende ongeveer de helft van de perioden van een kwartier overschreden.
De conclusie is dat de voorlichting beter kan, dat de geluidsgrens goed hanteerbaar is en, omdat ook in de locaties met een lager geluidsniveau onder 100dB(A) het publiek geen klachten had, mogelijk lager kan. Met een wettelijke grens is het maximale geluidsniveau handhaafbaar en kan ook van toepassing zijn in locaties die geen lid van de betreffende convenantpartners zijn.

 

Artikel:

De resultaten zijn beschreven in een artikel in het tijdschrift 'Geluid' (uitgave nummer 1, maart 2014)


Zie ook het factsheet en de presentatie.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.