1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Luchtverontreiniging in perspectief

 

In dit project is een methode ontwikkeld waarmee de gezondheidsschade van luchtverontreiniging wordt afgezet tegen die van (mee)roken, uitgedrukt in aantal (mee)gerookte sigaretten per tijdseenheid. Hiermee kunnen lokale overheden ook de gezondheidswinst door lokale verbetering van de luchtkwaliteit op die manier uitdrukken.
We hebben ons beperkt tot gezondheidseindpunten waarvan zowel de relatie met passief roken als met PM2.5, NO2  én roet is  gekwantificeerd op basis van meta-analyses. Dit was het geval voor vier eindpunten:
1. laag geboortegewicht bij zuigelingen  2. longfunctiedaling bij basisschoolkinderen  3. cardiovasculaire sterfte;  4. longkanker
Het  wonen pal langs de A10-West in Amsterdam is, in vergelijking met een  (hypothetische) situatie met schone lucht, vergelijkbaar met het in huis meeroken van 10 sigaretten per dag. Het effect van een lokale verkeersmaatregel  in Den Haag, die leidde tot 50% minder verkeer in een drukke, smalle straat, was  vergelijkbaar met het minder binnenshuis meeroken van 4,5 sigaretten per dag.


Contactpersoon: Saskia van der Zee, GGD Amsterdam


Voor het informatieblad klikt u hier.

 

Er is een artikel gepubliceerd dat u hier kunt vinden.

 

Een nederlandstalige versie van de rekenmethode (Excel file) kunt u hier downloaden.


Zie ook de factsheet en de presentatie.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.