1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Eikenprocessierups

 

 

Registratie gezondheidsklachten Eikenprocessierups bij huisartsenpraktijken

 

Het team Milieu en Gezondheid van GGD Twente en GGD IJsselland heeft in kaart gebracht hoeveel mensen zich jaarlijks melden bij de huisarts met gezondheidsklachten ten gevolge van contact met de brandharen van de eikenprocessierups.

 

Het doel van het onderzoek is inzicht verwerven in de incidentie en trends van het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldt met (huid)klachten, veroorzaakt door de brandharen van de eikenprocessierups (EPR) (periode 2012-2014). Hiertoe is gebruikgemaakt van de NIVEL-peilstations bij huisartsen, verspreid over Nederland. Hieruit blijkt dat het aantal EPR-gerelateerde klachten voor Nederland geschat wordt op 1700 tot 2500. Om zicht te krijgen op de plaagdruk is een vragenlijst verstuurd aan alle gemeenten met een peilstation. Daarnaast zijn in 2012 twee vragen opgenomen in de GGD-gezondheidsmonitor  voor volwassenen in Overijssel (19 jaar en ouder). Hieruit blijkt dat in 2012 ruim 12.000 Overijsselse inwoners aangeven naar de huisarts te zijn geweest met gezondheidsklachten door de EPR. Er is een indicatie dat de EPR een verhoogd beroep kan doen op de lokale gezondheidszorg en dat dit afhankelijk is van de lokale plaagdruk, de bekendheid en ervaring met de rups.

 

Voor meer informatie kan men terecht bij het team Milieu en Gezondheid van GGD Twente en GGD IJsselland; tel. 0900-2777777 of: milieuengezondheid@ggdijsselland.nl

 

Zie ook het eindrapport, de factsheet en de presentatie.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.