1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

FRESH

 

Hoeveel ventilatie is er nodig in klaslokalen om een optimale omgeving te creëren?

 

Jeannette Rosbach werkt sinds 2009 aan het project FRESH bij de GGD Groningen. Dit onderzoek richt zich op de effecten van ventilatie op de gezondheid en de leerprestaties van kinderen in het basisonderwijs. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD IJsselland en de Universiteit Utrecht.

 

Kinderen brengen een groot deel van de dag in school door. De luchtkwaliteit in scholen is echter vaak niet optimaal. Er is regelmatig te weinig frisse lucht in klaslokalen, bijvoorbeeld omdat ramen te weinig kunnen worden opengezet. Hierdoor kunnen leerlingen en leerkrachten last krijgen van gezondheidsklachten, zoals luchtwegklachten. Met name personen die allergisch zijn, kunnen extra gevoelig reageren.

 

Te weinig frisse lucht heeft ook invloed op concentratie en aandacht. Dit kan weer van invloed zijn op leerprestaties van de leerlingen. In een muffe omgeving is het voor kinderen moeilijker hun aandacht bij de les te houden, dan in een klaslokaal met frisse lucht.

 

Doel van het onderzoek
Ventileren van het klaslokaal is dus belangrijk. Wat nog niet bekend is, is hoeveel ventilatie er nodig is om een optimale omgeving te creëren. Daarom is het onderzoek FRESH gestart. We hopen door het onderzoek te weten te komen:

  • Wat de effecten van veel ventilatie in klaslokalen zijn op de luchtweggezondheid van kinderen.
  • Wat de effecten van veel ventilatie van het klaslokaal zijn op de leerprestaties van kinderen.
  • Of er verschillen te vinden zijn tussen veel ventilatie en heel veel ventilatie.

 

Om dit te onderzoeken wordt er twee jaar lang geventileerd in groep zeven van basisscholen in de regio’s Groningen en Zwolle. Dit gebeurt in de schooljaren 2010 - 2011 en 2011 - 2012. Er wordt een systeem voor mechanische ventilatie geïnstalleerd in de klas. Hiermee kan de ventilatie van de klas heel nauwkeurig worden geregeld. Ook heeft de apparatuur mogelijkheden de frisse lucht te koelen of op te warmen. De temperatuur in de klas wordt zo beheerst.

 

Opzet van het onderzoek
Per school duurt het onderzoek drie weken. In de eerste week wordt de normale situatie in de klas gemeten, in de tweede en derde week wordt het klaslokaal geventileerd. Aan het eind van elke week vinden er verschillende tests bij de leerlingen plaats. Om de effecten op de luchtweggezondheid te meten, doen de leerlingen twee verschillende blaastesten. Het effect van de ventilatie op de leerprestaties wordt gemeten door een aantal verschillende taken die door het Cito zijn ontwikkeld, zoals een rekendictee en een leestaak.

Behalve deze tests bij de leerlingen, worden in de klas ook diverse metingen gedaan die het binnenmilieu in kaart brengen. Voorbeelden zijn:

  • stof van de vloer;
  • stof die neerdwarrelt op kasten;
  • kleine stofdeeltjes in de lucht.

Resultaten
Resultaten van het project FRESH worden niet alleen nationaal en internationaal gepubliceerd, maar ook beschreven in een proefschrift. Het onderzoek zal in 2015 afgerond worden.

 

Contactpersoon: Jeannette Rosbach, GGD Groningen


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.