1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Meten van fijnstof bij beoordelen klachten over houtrook

 

Houtrook overschrijdt gezondheidsnorm voor fijn stof

 

De GGD’en Groningen, Drenthe en Friesland hebben in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, onderzoek gedaan op tien locaties met klachten over houtrook.

Bij acht gezinnen was de hoeveelheid fijn stof (PM2,5) groter dan de advieswaarde van de WHO. Opvallend veel mensen hebben zich aangemeld met schrijnende verhalen over de overlast.

De huidige wet- en regelgeving biedt geen duidelijke basis voor maatregelen.

Het onderzoek is opgezet om na te gaan of eenvoudige meetapparaten bruikbaar zijn om onderscheid te maken tussen acceptabele en niet-acceptabele situaties.

In drie gevallen was er een significant verband tussen overlast en PM2,5. In de meeste gevallen echter niet. Eén van de geteste meetapparaten is waarschijnlijk geschikt om vast te stellen of er een overschrijding van de gezondheidsnorm is.

Daarvoor dient het apparaat van tevoren geijkt te worden en dient een methode te worden ontwikkeld om vast te stellen welke schoorsteen de bron is.


Zie ook het eindrapport, de factsheet en de presentatie over dit onderzoek.


Contactpersoon: Frans Duijm / Frans Greven, GGD Groningen


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.