1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Luchtkwaliteit nabij dieselaggregaten

 

GGD’en krijgen regelmatig vragen van bezorgde bewoners over de uitstoot van dieselaggregaten. Informatie over de bijdrage van dieselaggregaten aan de concentraties op leefniveau ontbreekt tot dusverre, terwijl de emissies vaak zeer dichtbij de woningen of in de directe omgeving van publiek plaatsvinden. Daarnaast zijn de emissienormen voor dieselaggregaten minder streng dan voor gemotoriseerd verkeer. Dieselaggregaten stoten relatief veel roet en ultrafijnstof uit. Blootstelling aan roet en ultrafijnstof is geassocieerd met gezondheidseffecten. In dit onderzoek zijn roet- en ultrafijnstofconcentraties gemeten in de nabijheid van diverse typen aggregaten. De resultaten tonen aan dat dieselaggregaten een grote lokale bijdrage aan roet- en ultrafijnstofconcentraties kunnen leveren – de roetconcentratie was op 3 meter afstand van het dieselaggregaat 7 keer zo hoog als de achtergrondconcentratie en 2 keer zo hoog als op 10 meter afstand. Voor ultrafijnstof waren de concentraties respectievelijk 2,5 en 1,5 keer zo hoog. Op basis van deze resultaten kunnen GGD’en binnen de gemeentes aanraden om geen dieselaggregaten te gebruiken, vooral op locaties waar mensen zich langdurig ophouden (b.v. scholen, kinderdagverblijven, woningen).

 

Contactpersoon: Maciek Strak, GGD Amsterdam

 

Klik hier voor het informatieblad.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.