1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Arseen in bodem, wat zijn de risico's bij een moestuin en hoe communiceren wij daarover?

 

Bij GGD’en komen af en toe vragen van gemeenten binnen over arseen en moestuinieren. Een bodemsanering vindt niet standaard plaats bij overschrijding van de interventiewaarde van arseen van natuurlijke herkomst. Maar dit betekent niet dat er onbeperkt gewassen uit de moestuin kunnen worden geconsumeerd. Dit is steeds actueler, omdat het populair is om zelf groenten te verbouwen.
Arseen is van nature in Nederland vooral te vinden in de ondergrond van de kustprovincies, langs de grote rivieren en de randen van de Veluwe en in Zuid-Limburg. Arseen zit in dagelijkse voeding en drinkwater, maar mensen kunnen ook worden blootgesteld door ingestie van bodemdeeltjes of eten van gewassen uit de eigen tuin.


In het kader van de academische werkplaats milieu en gezondheid is een onderzoek gedaan naar arseen en risico’s van groenteconsumptie uit eigen tuin. Hierbij zijn met name lacunes in kennis in kaart gebracht. Duidelijke gebruikersadviezen konden nog niet worden opgesteld. Wel zijn factsheets voor professionals opgesteld.

 

Consumptie van groenten van arseenhoudende grond kan in bepaalde gevallen bijdragen aan een relevante extra arseeninname door mensen ten opzichte van de gemiddelde achtergrondblootstelling aan arseen. Bij het kleinschalig verbouwen van gewassen (wonen met tuin) zal deze bijdrage meestal beperkt zijn. Bij een grote moestuin kan de extra arseeninname in bepaalde gevallen relevant zijn.

De exacte betekenis voor gezondheid is echter nog niet duidelijk, omdat er geen geldende grens voor toelaatbare inname voor arseen is vastgesteld. Ook is moeilijk te voorspellen hoeveel arseen een gewas zal opnemen. Er is dus meer informatie en onderzoek nodig voordat er duidelijke adviezen aan gebruikers van een moestuin kunnen worden gegeven.

 

Het RIVM brengt binnenkort een GGD informatieblad uit met meer informatie over gezondheidsrisico’s van arseen in de bodem (RIVM Briefrapport 2016-0066). Hiermee zullen de factsheets uit dit rapport worden geactualiseerd.

 

Contactpersoon: Rinske Keuken, GGD Kennemerland

 

Zie ook het eindrapport en de factsheet van dit project.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.