1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Relatie tussen kortstondige blootstelling van fijnstof en gezondheidseffecten

 

GGD Groningen heeft in samenwerking met het UMC Groningen, het IRAS (Universiteit Utrecht) en het RIVM onderzocht of er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid vrijgekomen fijn stof door vuurwerk en dagelijkse sterfte over de periode 1995-2012. Naast de analyses van de totalen zijn ook naar bevolkingsdichtheid gedifferentieerd gebieden, verschillende leeftijdsgroepen en verschil in doodsoorzaken apart geanalyseerd.
De gemiddelde concentratie fijn stof in Nederland voorafgaand aan de jaarwisseling was gemiddeld 29 μg/m³, terwijl de toename gedurende het eerste uur 275 μg/m³ was en voor de eerste 6 uren van 1 januari 110 μg/m³. De stijging na de jaarwisseling was groter in de steden dan in de rest van Nederland.
Er was geen stijging in dagelijkse mortaliteit die samenhing met de fijn stof concentraties. Toch wil het niet vinden van een relatie tussen fijn stof van vuurwerk en dagelijkse mortaliteit niet zeggen dat er geen gezondheidsschade kan optreden ten gevolge van fijn stof emissies van het afsteken van vuurwerk.


Contactpersoon: Frans Greven, GGD Groningen

 

Voor meer informatie zie ook het eindrapport, de factsheet en de presentatie.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.