1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Overgevoeligheid voor laag frequent geluid

 

Onderzoek naar de gehoordrempel van LFG-gehinderden

De Gelderse GGD'en en omgevingsdiensten hebben onderzocht of mensen die last hebben van laag frequent geluid (LFG), een beter gehoor hebben voor lage tonen dan andere mensen. Dat zou verklaren waarom zij last hebben van een bromtoon. Andere mensen in dezelfde omgeving horen deze toon vaak niet. Uit het onderzoek blijkt dat de gehoordrempel van LFG gehinderden niet lager is dan die van andere mensen.

 

LFG-gehinderden hebben geen lagere gehoordrempel

Bij 20 LFG-gehinderden en 26 controlepersonen is de gehoordrempel voor lage tonen bepaald. Uit de resultaten blijkt dat LFG gehinderden geen lagere gehoordrempel hebben voor lage tonen dan anderen. Het is daarom niet aannemelijk dat een externe geluidsbron deze hinder veroorzaakt, in situaties waarin de gehinderde de enige is die de bromtoon hoort en/of waarin bij een geluidmeting geen geluid wordt gemeten dat de hinder kan verklaren. Bronopsporing lijkt in dat geval ook niet zinvol. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag waardoor de hinder wél wordt veroorzaakt.

 

Wat doen bij klachten?

Soms is er sprake is van ernstige hinder en oververmoeidheid door LFG. Een behandeling die is gericht op  het leren omgaan met de klachten  kan dan mogelijk verlichting bieden, Ondanks het feit dat de LFG-hinder niet kan worden weggenomen, kan dit de kwaliteit van leven wel verbeteren.

 

Waarom dit onderzoek?

Het onderzoeksrapport is bedoeld voor GGD’en en andere overheden. 

Het beoogt een bijdrage te leveren aan de behandeling van meldingen van LFG. Het onderzoek is uitgevoerd door de Gelderse GGD'en in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, de Omgevingsdienst Regio Arnhem en de gemeenten Nijmegen en Zutphen en met subsidie van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid.

 

Zie ook de factsheet.

  

Contactpersoon: Lex Groenewold, GGD Noord- en Oost-Gelderland


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.