1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Gezonde leefomgeving in beeld

 

Er is een telefonisch behoefteonderzoek uitgevoerd bij 20 medewerkers milieu en/of gezondheid van GGD’en en gemeenten. Doel van het onderzoek was om te onderzoeken of er draagvlak is voor een website met cijfers over omgeving en gezondheid en om richting te geven aan de vormgeving en inhoud van de site. Op één na gaven alle respondenten aan dat ze gebruik zouden maken van een website met gegevens over gezondheid in relatie tot de leefomgeving. Er is gevraagd welke thema’s er aan bod zouden moeten komen. 

Verder is er een aantal concrete aanbevelingen gedaan voor de website, zie ‘aanbevelingen’ hierboven. Omdat de website waarstaatjegemeente.nl de eerste voorkeur heeft voor het opnemen van gegevens over gezonde leefomgeving, is ook gevraagd wat de goede punten van waarstaatjegemeente.nl zijn en wat verbeterpunten zijn. Tot slot zijn drie pilotindicatoren uitgewerkt op de thema’s lucht, geluid en groen, ter illustratie van de type gegevens die op een dergelijke website aan bod zouden komen.

 

Zie ook het eindrapport en de factsheet van dit onderzoek.

 

Contactpersoon: Simone Schoevaars-Lops, GGD Gelderland-Midden

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.