1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Desktopstudie

  

Een desktopstudie biedt een GGD-medewerker ruimte om zich (extra) te verdiepen. Een desktopstudie is een kort onderzoeksproject, waarvoor vanuit de Academische Werkplaats maximaal 40 uur wordt gefinancierd. Betrokkenheid van een kennisinstituut is een vereiste. Er is geen directe betrokkenheid of cofinanciering van gemeente of provincie nodig, wel moet aannemelijk worden gemaakt dat de desktopstudie breed toepasbaar is in de GGD-praktijk. Een desktopstudie leidt gebruikelijk tot een (korte) rapportage en/of artikel in een Nederlands vakblad, die voor het vakgebied beschikbaar komt via onze site.

De indiener van een voorstel hoeft niet gelijk te zijn aan de uitvoerder. Een voorstel voor een desktopstudie kan bijvoorbeeld ook worden ingediend door een werkgroep van de Vakgroep Milieu en Gezondheid van GGD GHOR Nederland. Het coördinatieteam van de Academische Werkplaats bekijkt dan of er een uitvoerder kan worden gevonden. Deze uitvoerder moet wel altijd in dienst zijn van één van de deelnemende GGD’en .

Het coördinatieteam  besluit, in afstemming met het Bestuur , of een voorstel wordt gehonoreerd. Hierbij gelden de volgende criteria:

  • Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie,
  • Bredere toepasbaarheid in de GGD-praktijk (in andere gemeenten/regio’s),
  • Verspreiding van de resultaten en inzichten na afronding project middels een rapportage of artikel in een vakblad

Heb je een idee voor een desktopstudie? De leden van het coördinatieteam vertellen je graag meer over de voorwaarden  en helpen je bij het uitwerken en indienen van een voorstel voor een desktopstudie .

 

 

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.