1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Onderzoeksproject

 

Een onderzoeksproject geeft antwoord op een onderzoeksvraag op het gebied van milieu en gezondheid, waarvoor wetenschappelijke kennis nodig is. Het project wordt ingediend en uitgevoerd door een deelnemende GGD . Minimaal één gemeente of provincie én een kennisinstelling  zijn betrokken. De tijdsduur is maximaal zes maanden. Vanuit de Academische Werkplaats kan gebruikelijk 15 duizend euro worden bijgedragen. Bij uitzondering kan het Bestuur besluiten tot een langer lopend project en/of een hogere bedrag.

Het Bestuur  besluit of een voorstel wordt gehonoreerd. Zij doen dat op basis van de adviezen van een aantal deskundigen van de GGD en de Raad van Advies . Hierbij gelden de volgende criteria:

  • Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie,
  • Wetenschappelijke kwaliteit,
  • Haalbaarheid van de onderzoeksopzet,
  • Bredere toepasbaarheid in de GGD-praktijk (in andere gemeenten/regio’s),
  • Een reële begroting, waarbij cofinanciering van gemeente/provincie en evt. GGD tot de aanbeveling strekt.

Werk je bij een van de deelnemende GGD’en  en heb je een idee voor een onderzoeksproject? De leden van het coördinatieteam  vertellen je graag meer over de voorwaarden en helpen je bij het uitwerken en indienen van een onderzoeksvoorstel.

 

Indienen voorstellen

Subsidies voor onderzoeksprojecten kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Tweemaal per jaar gaat er een call uit waarin wordt opgeroepen voorstellen in te dienen (zie homepage).  Vraag je subsidie aan naar aanleiding van een call? Ongeveer een maand na het indienen van het onderzoeksvoorstel ontvang je bericht of je voorstel gefinancierd zal worden of niet. Buiten de calls om kan de doorlooptijd langer zijn, het coördinatieteam zal je daarover persoonlijk berichten.

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.