1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Voorwaarden

 

Voorwaarden waaraan de projectvoorstellen moeten voldoen:

 

 • De onderzoeksvraag moet komen uit beleid of praktijk van GGD, gemeente of provincie.
 • De aanvraag moet passen binnen de visie van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid.
 • De hoofdonderzoeker moet werkzaam zijn bij de GGD. Het onderzoek moet  worden ingediend door een GGD.
 • Er moet minimaal één gemeente of provincie betrokken zijn.
 • Voor wetenschappelijke begeleiding moet een kennisinstelling betrokken zijn bij het onderzoek.
 • Wetenschappelijke kennis is nodig voor beantwoording van de vraag.
 • De methode moet goed onderbouwd zijn. Onderzoekers moeten goed motiveren waarom deze methode is gebruikt.
 • Rond 10.000 tot 15.000 euro uit AW-MMK budget per project. Bij hoge uitzondering is een maximum van 25.000 euro bespreekbaar. Deze bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW.
 • Tijdsduur maximaal zes maanden.
 • Resultaten zijn openbaar.
 • In het eindrapport moet een hoofdstuk worden opgenomen over implementatie, waarin uitgewerkt wordt hoe GGD’en, gemeenten, provincies e.d. aan de slag kunnen met de resultaten. Zie verder de communicatievereisten na afronding van het project.

Halverwege het project dient een kort voortgangsverslag te worden ingediend, met informatie over de tijdsplanning, welke partners zijn betrokken, wie heeft welke rol en plannen voor implementatie.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.