1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

De invloed van luchtverontreiniging afkomstig van industrie op het medicijngebruik voor chronische ziekten

  

Hoewel de luchtkwaliteit in Nederland gemiddeld is verbeterd leidt deze tot een vermindering van de levensverwachting met gemiddeld 13 maanden vergeleken met een situatie zonder luchtverontreiniging. De industrie kan een grote bijdrage hebben op de (lokale) luchtverontreiniging en dus op de gezondheid.

 

Rondom de Kanaalzone Terneuzen – Sas van Gent zijn verschillende zware industrieën actief, zoals een grote petrochemische fabriek, kunstmestfabrieken en een broomfabriek. Het gebied grenst aan België, waar ook zware industrie aanwezig is. Burgers in de gemeente Terneuzen zijn, volgens de volwassenmonitor 2016, aanzienlijk meer bezorgd over hun gezondheid vanwege de industrie in hun omgeving dan gemiddeld in de provincie Zeeland (17% vs 2%). In sommige wijken van de gemeente Terneuzen is de bezorgdheid nog groter (44%).

 

Doel van het onderzoek is de relatie tussen luchtverontreiniging afkomstig van de industrie en chronische ziekten te onderzoeken. De blootstelling aan luchtverontreiniging zal worden gemodelleerd met een verspreidingsmodel. De chronische aandoeningen zullen worden bepaald aan de hand van de verstrekte geneesmiddelen. Het CBS verzamelt van elke burger het medicijngebruik via zorgverzekeraars. In het onderzoeksgebied wonen ongeveer 110.000 burgers. Over de periode 2012-2017 betekent dit dat er meer dan een half miljoen (herhaalde) registraties zijn. De gegevens zullen worden geanalyseerd in de beveiligde CBS-omgeving.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek kan enerzijds inzicht geven over de relatie tussen luchtverontreiniging afkomstig van industrie en chronische aandoeningen. Anderzijds geeft dit onderzoek inzicht in bruikbaarheid van de CBS data voor dergelijk milieugezondheidsonderzoek. De onderzoeksmethode met de big data van het CBS is (mogelijk) interessant voor andere GGD’en die een vergelijkbaar milieugezondheidsprobleem willen onderzoeken.

 

Contactpersoon Arnold Bergstra, GGD Zeeland

 


 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.