1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Biomassacentrales in relatie tot luchtkwaliteit

 

Er is veel discussie over de invloed van biomassacentrales op de luchtkwaliteit (o.a. fijn stof). Maar het gaat ook om bepaalde geurstoffen of prikkelende stoffen waarvan bekend is dat deze vrij komen bij verbranding. De productie van energie uit biomassacentrales wordt door de overheid gesubsidieerd en via soepele vergunningsvoorwaarden gestimuleerd. Zo is er voor biomassacentrales onder de 15 MW geen vergunning nodig, hiervoor geldt alleen een meldingsplicht. Als gevolg daarvan komen er steeds meer biomassacentrales in Nederland. Maar de verbranding van hout(pellets) leidt tot de uitstoot van fijn stof en allerlei andere componenten. Hoeveel dat bijdraagt aan de concentratie is vaak lastig in te schatten, juist omdat er geen luchtkwaliteitsberekeningen hoeven te worden gemaakt voor biomassacentrales. En dat leidt in toenemende mate tot bezorgdheid van omwonenden van biomassacentrales.

Het doel van deze desktopstudie is om de (grijze) literatuur en regelgeving omtrent de verbranding van biomassa samen te vatten. Daarbij gaat het om de invloed op luchtkwaliteit en gezondheid. Het duurzaamheidsaspect valt buiten het bestek van deze studie.

Er zal literatuuronderzoek (scopus) worden uitgevoerd van de periode 2010 t/m 2019. Daarnaast wordt ook ‘grijze’ literatuur meegenomen, waaronder het rapport van DNV-GL (emissie bij de inzet van biomassa). Deskundigen van Infomil en RIVM, en ook de GGD werkgroep Lucht zullen bij het onderzoek betrokken worden


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.