1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Desktopstudie: invloed van groen op luchtkwaliteit

 

In 2011 is door het RIV M in samenwerking met GGD Amsterdam een update gemaakt van de invloed van goren op de luchtkwaliteit. De conclusie was dat het aanplanten van groen de luchtkwaliteit in een stad niet merkbaar verbetert en in sommige gevallen de luchtkwaliteit zelfs kan verslechteren. Intussen zijn we bijna 9 jaar verder. En zijn er vele nieuwe studies naar de relatie tussen groen en luchtkwaliteit uitgevoerd in binnen- en buitenland.

Het doel van deze desktopstudie is om de literatuur die in de afgelopen 9 jaar is verschenen over dit onderwerp samen te vatten.

Literatuuronderzoek (Scopus) van de periode 2012 t/m 2019. Er zal gezocht worden naar literatuur die is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van luchtkwaliteit. Veel onderzoek naar groen en luchtkwaliteit is gepubliceerd in ‘vegetatie’-tijdschriften en heeft als uitkomstmaat bijvoorbeeld de hoeveelheid op vegetatie gedeponeerd stof in milligrammen. Om het effect op luchtkwaliteit te kunne beoordelen is het nodig dat het effect wordt uitgedrukt in termen van (reductie in) concentratie, dus in µg/m3. Zowel studies waarin is gemeten als gemodelleerd zullen worden meegenomen. Ook het recente RIVM rapport ‘Natuur en groen in de stad draagt bij aan het welzijn van Amsterdammers’ en eventuele andere ‘grijze literatuur’ zal in de rapportage worden betrokken, waaronder het CityTree en het Greenjunkie onderzoek in Amsterdam


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.