1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Onderzoek gebruik data consultatiebureaus voor analyse relatie leefomgeving en gezondheid

 

 

 

Ondanks dat de lucht steeds schoner wordt, veroorzaakt luchtverontreiniging nog steeds 3,5-5% van de ziektelast in Nederland. Bepaalde groepen in de samenleving zijn extra gevoelig voor de effecten van luchtverontreiniging, waaronder kinderen.

Er zijn aanwijzingen dat luchtverontreiniging invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Anderzijds kan hun ontwikkeling ook positief worden beïnvloed door de omgeving, bijvoorbeeld doordat ze opgroeien in een groene buurt.

 

Doel van dit onderzoek is om de invloed van omgevingsfactoren als luchtkwaliteit en groen op de ontwikkeling van jonge kinderen te bestuderen. Informatie over blootstelling aan luchtverontreiniging en groen wordt gemodelleerd. Voor inzicht in de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van consultatiebureau-gegevens van kinderen 0-4 jaar in de regio Gelderland-Midden. De Nederlandse consultatiebureaus (vaak onderdeel van de afdeling Jeugdgezondheidzorg (JGZ) van de GGD) verzamelen informatie over de ontwikkeling van bijna alle kinderen op meerdere tijdsmomenten. Deze data kan gecombineerd worden tot een ‘developmental score’ (D-score), die de ontwikkeling van het kind uitgedrukt en vergelijking mogelijk maakt.

 

Dit pilotonderzoek in samenwerking met TNO en de afdeling JGZ van GGD Gelderland-Midden, kan eerste inzichten geven in de relatie tussen omgevingsfactoren en de ontwikkeling van kinderen.

We verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een grootschaliger onderzoek met data van meerdere consultatiebureaus.

 

Contactpersoon: Jennie Odink, GGD Gelderland-Midden


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.