1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Rekentool Luchtverontreiniging

 

Met de GGD rekentool luchtkwaliteit en gezondheid is het sinds 2016 mogelijk om blootstelling aan luchtverontreiniging te vertalen in te verwachten gezondheidseffecten zoals vroegtijdige sterfte en ziektelast.

In verschillende Nederlandse gemeenten of regio’s is deze tool gebruikt om de gezondheidsimpact in kaart te brengen.

 

Om deze toepassing van het instrument verder te versterken, zal de GGD rekentool in de zomer van 2021 in een AWGL worden geactualiseerd en uitgebreid aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten. GGD, RIVM en IRAS (universiteit Utrecht) inventariseren de laatste studies en inzichten, en updaten alle blootstellings-responsrelaties en gebruikte gezondheidsgegevens. Daarnaast wordt de rekentool uitgebreid met het monetariseren van de resulterende gezondheidseffecten, zodat te behalen gezondheidswinst ook in euro’s kan worden uitgedrukt. Ten behoeve van communicatieve doeleinden wordt ook het uitdrukken van gezondheidseffecten in termen van passief roken (‘aantal meegerookte sigaretten’) in de vernieuwde tool opgenomen.

 

Ten behoeve van dit project is er een begeleidingscommissie samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van GGD, IRAS, RIVM en provincie.

Het resultaat van dit AWGL project is een rapportage met daarin de verantwoording van de rekenmethode en de gebruikte gegevens, een Excel rekenblad met een gebruiksvriendelijke schil, een artikel in (inter)nationaal tijdschrift, een presentatie op het congres Geluid, Trillingen en Lucht (november 2021) en een workshop voor belangstellenden.

 

 

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.