1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Resterende milieubelasting zero-emissie mobiliteit vanaf 2030

 

In dit academische werkplaatsproject onderzoeken we wat de invloed van de invoering van zero-emissie wegverkeer is op de luchtkwaliteit, geluid en gezondheid.

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 1 januari 2025 minimaal dertig steden een zero-emissie zone hebben ingesteld. En dat vanaf 2030 alle voertuigen in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden. Een groeiend aantal steden stelt zero-emissie zones in waarvan Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg voorbeelden zijn.

 

Dit heeft een positieve invloed op de geluidbelasting en luchtkwaliteit in steden. Maar hoe groot is het effect en wat is de resterende bijdrage van wegverkeer aan geluid en luchtverontreiniging als zero-emissie aan de uitlaat is gerealiseerd? Wat is de resterende bijdrage van slijtage van banden, wegen (incluis opwervelend stof) en remmen aan fijn stof concentraties? Spelen die nog een relevante rol bij het behalen van de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO?

 

In het project schetsen we een beeld van de resterende milieubelasting na realisatie van zero-emissie mobiliteit.Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.