1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Smart sensoring koolmonoxide in woningen boven shisha-lounges

 

In grote steden zoals Den Haag is sprake van een groeiend aantal shisha-lounges. In de praktijk blijkt dat in deze lounges vaak verhoogde concentraties koolmonoxide voorkomen als gevolg van de smeulende kooltjes van de waterpijpen en van het roken door bezoekers. Dit leidt in de praktijk regelmatig ook tot verhoogde koolmonoxide concentraties in woningen direct boven een lounge, waardoor (onwetende) blootgestelde bewoners een reëel gezondheidsrisico lopen.

 

Doel van dit project is om gebruik makend van goedkope slimme sensoren, een web-based systeem op te zetten, waarmee op een groot aantal locaties tegelijk koolmonoxide (en andere binnenmilieuparameters zoals CO2) gemeten kan worden en online de gegevens direct toegankelijk zijn.

 

Dit heeft als grootste voordeel dat direct risicovolle concentraties gesignaleerd kunnen worden en hierop geanticipeerd kan worden. Daarnaast bespaart dit systeem veel tijd en geld omdat GGD-medewerkers niet meer regelmatig meters moeten omwisselen en handmatig uitlezen. Verder wordt, doordat tegelijkertijd in meerdere ruimtes in shisha-lounge en woning gemeten kan worden, het inzicht vergroot in de belangrijkste oorzaken van CO lekken van shisha-lounges naar nabijgelegen woningen.

 

Deze informatie kan, naast het treffen van gerichte maatregelen in de huidige situatie, gebruikt worden voor onderbouwing van de benodigde aanpassingen in wet- en regelgeving om te voorkomen dat nieuwe risicovolle situaties ontstaan.

 

Contactpersoon: Wim van Doorn, GGD Haaglanden


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.