1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

NVMM award 2014

 

Prijs voor onderzoek over communicatie over rook van branden

 

Toxicoloog Frans Greven van GGD Groningen heeft de NVMM-Award 2014 gekregen voor zijn wetenschappelijke onderzoek naar ‘communicatie over risico’s van rook bij branden’. Sommige branden leiden tot veel ongerustheid onder de bevolking over de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de rook. De communicatie hierover gaat vaak mis en met soms grote gevolgen.

 

Het onderzoek bestond onder andere uit een analyse van berichten in de media en op sociale media rondom de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Ook is een groep experts betrokken bij het onderzoek. In een experiment zijn diverse varianten van berichtgeving van overheden voorgelegd aan een panel van burgers.

Mensen denken bij chemiebranden dat rook ook op grote afstand van de brand gevaarlijk is voor hun gezondheid. De wetenschappers concluderen dat het bij een chemiebrand belangrijk is nadrukkelijk te benoemen dat de kans bestaat op kanker en hoe groot die kans is. Mensen maken zich minder zorgen over hun gezondheid als ze weten welk risico ze lopen.

Bij natuurbranden worden de gezondheidsrisico’s vaak onderschat. Mensen denken dat de rook van natuurbranden minder schadelijk is. Een andere conclusie van de wetenschappers is dat een boodschap en het advies wat mensen kunnen doen bij brand duidelijk en expliciet moet zijn: “in rook zitten altijd schadelijke stoffen, blijf uit de rook”. Dat geldt ook bij natuurbranden. In onder andere Groningen is daarom de voorlichting bij een brand aangepast. Dit uit zich in de boodschap: ‘blijf uit de rook’.

De jury, bestaande uit twee hoogleraren milieukunde en deskundigen van het RIVM, GGD Amsterdam en een Vlaamse organisatie, vindt dat Greven gedegen en vernieuwend onderzoek heeft gedaan: “Oude denkbeelden zijn losgelaten. Uit de conclusies zijn heldere adviezen afgeleid die direct bruikbaar zijn in de praktijk. Dit heeft ons geleerd anders te kijken naar de risico’s van brandrook voor de hulpverleners en voor de omgeving. De onderzoeker heeft de communicatie over risico’s van de rook van verschillende branden landelijk opnieuw op de agenda gezet.”

Frans Greven heeft bij zijn onderzoek samengewerkt met de GGD ’en van Amsterdam en Groningen en de VUMC Amsterdam. Het onderzoek is grotendeels betaald uit een subsidie van ZonMW in het kader van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid.

 

 

lgogo_awmmk_221

 

  


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.